Thông báo: Họp ngày 02/11/2017
Họp Hội đồng và Họp ban thi đua
1. Họp Hội đồng:
- Thời gian: 14h ngày 02/11/2017
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Cơ sở 1
- Thành phần: Toàn thể CBGV nhà trường
2. Họp Ban thi đua:
- Thời gian: 16h30 ngày 02/11/2017
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Cơ sở 1
- Nội dung: Bình xét thi đua 20/11
Thành phần: Ban thi đua.
(Đề nghị các thành phần tham gia chuẩn bị hồ sơ và nội dung dự họp theo yêu cầu)
Thống kê truy cập
  • Đang online: 4
  • Hôm nay: 35
  • Trong tuần: 185
  • Tất cả: 29,481
Thông báo: Họp ngày 02/11/2017
Họp Hội đồng và Họp ban thi đua
1. Họp Hội đồng:
- Thời gian: 14h ngày 02/11/2017
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Cơ sở 1
- Thành phần: Toàn thể CBGV nhà trường
2. Họp Ban thi đua:
- Thời gian: 16h30 ngày 02/11/2017
- Địa điểm: Phòng Hội đồng - Cơ sở 1
- Nội dung: Bình xét thi đua 20/11
Thành phần: Ban thi đua.
(Đề nghị các thành phần tham gia chuẩn bị hồ sơ và nội dung dự họp theo yêu cầu)